Make your own free website on Tripod.com

శ్రవిష్ణసహస్ర నామ స్తోత్రమ

అశోకస్తారణస్తారశూరశౌరిర్జనేశ్వర

అనుకూల శతావర్తపద్మపద్మవిభేక్షణ      37     AUDIO

 

336

అశోక

శోకమోహములలేనివాడు.

337

తారణ

(సంసార సాగరమును)  దాటించువాడ

338

తార

రక్షించువాడు.

339

శూర

అనంత బలవీర్యపరాక్రమములనప్రదర్శించి రాక్షస సంహారమచేసినవాడు.

340

శౌరిః

(వసుదేవుని తండ్రియగు) శూరసేనుని వంశమున జన్మించినవాడు.

341

జనేశ్వర

జనులకసకల ప్రాణులకఅధిపతి.

342

అనుకూల

సకల భూతములకఅనుకూలుడైన వాడు.

343

శతావర్త

ధర్మ రక్షణార్థమశతాధికములుగ  అవతారములధరించినవాడు.

344

పద్మ

పద్మములనహస్తమునందధరించినవాడు.

345

పద్మవిభేక్షణ

పద్మమువంటి మనోహరములగకన్నులగలవాడు.

FirstPreviousNextLastIndex

Slide 38 of 110