Make your own free website on Tripod.com

శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము

అనన్తో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదోనైక జోగ్రజః

అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః      95   AUDIO

 

886

అనన్తః

దేశము చేతను కాలము చేతను పరిచ్ఛేదము బొందనివాడు.

887

హుతభుక్

హోమద్రవ్యములు స్వీకరించువాడు.

888

భోక్తా

అచేతనమైన ప్రకృతికి భోక్త అయినవాడు.

889

సుఖదః

తన్నాశ్రయించిన భక్తులకు సమస్త సుఖములను ప్రసాదించువాడు.

890

నైకజః

ఒక్క పర్యాయమే పుట్టిన వాడు కాడు.  ధర్మ సంస్థాపనార్థము అనేక పర్యాయములు అవతరించిన వాడు.

891

అగ్రజః

అందరికన్నా ముందు జన్మించినవాడు.

892

అనిర్విణ్ణః

నిరాశ, నిర్వేదము, దుఃఖము లేనివాడు.

893

సదామర్షీ

క్షమా మూర్తి. తన భక్తులు తెలిసికాని తెలియకకాని చేసిన తప్పులు క్షమించువాడు.

894

లోకాధిష్ఠానమ్

పరబ్రహ్మము తాను ఎవ్వరిపైన నాధారపడక నిరాధారుడై అనంతకోటి బ్రహ్మాండములకెల్ల ఆధారుడై వెలయుచున్నాడు.

895

అద్భుతః

భగవంతుడు పరమాద్భుత మూర్తి.

FirstPreviousNextLastIndex

Slide 96 of 110